تبلیغات
غـزلـم ;) - زندگی را زیباتر کن

شارژ ایرانسل

فال حافظ

 

دوشنبه 24 خرداد 1395

زندگی را زیباتر کن

کلمات کلیدی : زندگی , زیباتر کن , گاهی , ندیدن , نشنیدن , برای همه , زیباتر کنیم ,
زنـدگی را زیبـاتر کن...

گاهـی با 

ندیـدن 

نشنـیدن 

و نگـفتن ...

زنـدگی فقـط مال ما نیست 

به همه تعـلق دارد ...

پس زنـدگی را 

برای همـه زیباتر کنیم ...

گاهی فقـط باید 

لبـخند بزنی و رد شوی 

بگذار فکـر کننـد نفهـمیدی ...