شارژ ایرانسل

فال حافظ

 

یکشنبه 2 مهر 1396

تیغ زبان !

تیغ زبان شدیداً بُرّنده است ...

مواظب حرف زدن هایمان باشیم،مبادا دلی را بشکنیم ...