شارژ ایرانسل

فال حافظ

 

سه شنبه 4 مهر 1396

بعضی وقتا ..

بعضى وقتا فكر میكنى دارى لطف میكنى 

ولى در حقیقت داری به طرف آسیب میزنى... :(http://uupload.ir/files/xmul_photo_2017-09-26_11-50-32.jpg