شارژ ایرانسل

فال حافظ

 

پنجشنبه 6 مهر 1396

بیدارشدن :/

به دوستی گفتم: 

چرا دیگر خروس‌تان نمی‌خواند؟!

 گفت: همسایه‌ها شاكی بودند

كه صبح‌ها ما را از خواب خوش

بیدار می‌كند، ما هم سرش را بریدیم.


آن‌جا بود كه فهمیدم

هر كس مردم را بیدار كند سرش را خواهند برید. 

در دنیایی كه همه از مرغ تعریف می‌كنند،

نامی از خروس نیست،

زیرا همه به فكر سیر شدن هستند،

نه به فكر بیدار شدن