شارژ ایرانسل

فال حافظ

 

یکشنبه 9 مهر 1396

امشب شب هجران است..


عکس شهدا امشب در قرص مه افتاده

جسـم پسـر زهـرا در قتلگـه افتاده


امشب شب هجران است یا شام غریبان است؟


امشب خبـر ای یاران از فاطمه می‌آید

گاهی به سوی گـودال، گه علقمه می‌آید


امشب شب هجران است یا شام غریبان است؟


زهرا از جنان کرده در کوفه عبور امشب

یا عطر حسین آید از خاک و تنور امشب


امشب شب هجران است یا شام غریبان است؟متحرک