شارژ ایرانسل

فال حافظ

 

دوشنبه 17 مهر 1396

حواست باشه !


حواستون باشه پیش چه كسی سفره دلتون رو باز میكنید

درد دل کردن با بعضی ها مثل 

پر کردن خشاب اسلحه‌ایه که قراره بعد ها به خودت شلیک بشه ...حواست باشه با کی درد دل میکنی....!