تبلیغات
غـزلـم ;) - به سلامتی پدر و مادر ها

شارژ ایرانسل

فال حافظ

 

شنبه 29 خرداد 1395

به سلامتی پدر و مادر ها

کلمات کلیدی : مادر , مداد , تشبیه , پدر , خودکار , زیبا , به سلامتی پدر مادرا ,


مـــــن 

همیشـه مــادر را بـه مــداد تشـبیـه میکــردم 

کــه با هر بار تراشیـده شـدن ، کـوچـک و کـوچــک تـر میشـود ...

ولــی پـــــدر ....

یــک خــودکـار شکیــل و زیبــاسـت کــه در ظـاهــر اُبهــتش را همیشـه حــفظ میــکند ، 

خــم بـه ابـرو نمـیاورد و خیــلی سخــت تـر از ایـن حـرفهـاسـت 

فقـط هیــچ کــس نمــیبیـند و نمـیدانـد کـه چـقدر دیـگر میـتوانـد بنـویسـد ....


بیـاییــد قــدر دان باشیــم ....


به ســلامتــی  پـــــدر و مــــادرها ...