تبلیغات
غـزلـم ;) - وجود خدا ...

شارژ ایرانسل

فال حافظ

 

جمعه 11 تیر 1395

وجود خدا ...


اگر وجود
خــــدا باورت بشـه 

اون موقع 

خـــدا 

یه نقطه میذاره زیر باورت 

و 

یاورت میشه 

http://toptoop.ir/files/boy%20adi/45/15/toptoop.ir%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7.jpg